Što je slobodno zidarstvo?

Srednjovjekovni prikaz dogradnje novog dijela objekta i vanjskih zidova

Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratovština. Učenja o kojima slobodno zidarstvo poučava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima među ljudima) i uz slobodnozidarsko prihvaćanje, bez ulaženja u domenu religije, da sve na ovom svijetu ovisi o Božjoj providnosti. Slobodni zidari smatraju da su ova učenja aktualna danas kao i na prijelazu 17. stoljeća kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom današnjem obliku.

Unatoč mnogim suprotnim mišljenjima, slobodno zidarstvo nije tajno udruženje. Tzv. slobodnozidarske tajne upotrebljavaju se samo kao ceremonijalni način dokazivanja da je netko slobodni zidar i da time može prisustvovati zasjedanju lože. Uostalom, te tzv. tajne bile su iznošene u medijima gotovo od samih početaka slobodnog zidarstva i ne predstavljaju nikakvu značajnu informaciju. Pravi smisao slobodnozidarskog obećanja da se ove tajne neće otkriti je u osnovi dramatičan način obećanja da će se držati danih obećanja općenito.

Kao daljnje razloge zbog kojih slobodno zidarstvo ne može biti smatrano tajnim udruženjem treba reći da slobodni zidari ne obećavaju svoje članstvo držati u tajnosti (oni to mogu kazati kome god to žele), da je hrvatsko slobodnozidarsko udruženje zakonski registrirana udruga sa svojim statutom i na kraju da su hrvatski slobodni zidari istupima u medijima sami predstavili javnosti činjenice o postojanju Velike lože Hrvatske kao i svoje ciljeve, a to nastavljaju i na ovim stranicama.

Ironično je da su samozatajnost slobodnih zidara o njihovom članstvu u bratstvu (jer su ih učili i danas ih uče da svoje članstvo ne koriste za ostvarenje svojih profanih interesa) kritičari tumačili potpuno suprotno, smatrajući da se tu radi o nečemu tajanstvenom i izopačenom. Vjerojatno je nemoguće i zamisliti netočniju definiciju.

Slobodnozidarske ceremonije su svjetovne moralne predstave koje izvode članovi lože za onoga tko postaje slobodni zidar ili tko želi dublje istraživati nauk slobodnog zidarstva. Svaka ceremonija nosi u sebi poruke za kandidata. Drugi razlog zašto slobodni zidari javno ne objavljuju sadržaj ovih ceremonija je, jednostavno, da ne pokvare doživljaj kandidatima - potpuno istovjetno situaciji kad ne želite nekome ispričati završetak neke knjige ili filma.

Prema Konstituciji Velike lože, hrvatsko slobodno zidarstvo pripada sistemu tzv. simboličkog slobodnog zidarstva i radi u tri tradicionalna simbolička stupnja. Za one koji žele dublje istraživati ovu temu potrebno je napomenuti da postoji i niz drugačijih slobodnozidarskih sustava.

Ove tri ceremonije ili stupnja simboličkog slobodnog zidarstva bave se odnosima među ljudima, čovjekovom prirodnom jednakošću i njegovoj ovisnosti o drugim ljudima, važnosti obrazovanja i nagrađivanju prema radu, ispunjavanju danih obećanja, promišljanju neumitne smrti i osjećaju dužnosti prema bližnjima.

Nadalje, slobodnim zidarima nije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji. Hrvatsko slobodno zidarstvo je također strogo ne-politično i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izričito zabranjene. Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja članova da otkrivaju ono što je zajedničko ljudima iz najrazličitijih društvenih krugova. Kao što je dobro poznato, rasprave o religiji i politici prečesto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije, proganjanja i ratova.

Iako se od svih slobodnih zidara traži da ustrajno vjeruju u Vrhovno biće (u simbolu Velikog graditelja svih svjetova), iako se njemu zavjetuju na slobodnozidarskim radovima, slobodno zidarstvo ni na koji način nije zamjena za religiju. Slobodno zidarstvo nema teoloških doktrina, ne nudi sakramente i ne obećava spasenje.

Slobodnog zidara se dakle prvenstveno potiče da obavlja svoju dužnost prema svome slobodno izabranom Bogu (ili kako ga on želi zvati) kroz svoju vjeru i religioznu praksu, a zatim, ne šteteći svoju obitelj i one koji o njemu ovise, da obavlja svoju dužnost prema drugim ljudima - bližnjima svojim kroz milosrđe i dobrotvornost.

Niti jedna od ovih ideja nije isključivo slobodnozidarska, ali sve bi trebale biti prihvatljive u cijelom svijetu i od slobodnih zidara se očekuje da ih slijede.

Tekst odobrila: Velika loža starih i prihvaćenih slobodnih zidara Hrvatske