Strane velike lože priznate od VLH

Velike lože u Africi

Grand Lodge of Burkina Faso
Grand Lodge of Congo
Grand Lodge of Kingdom of Morroco
Grand Lodge of Niger