Povijest Hrvatskog Slobodnog Zidarstva

Inicijativu za obnovu slobodnog zidarstva u Hrvatskoj pokrenuo je 1991. godine Čedo Kirchner, Austrijanac koji je proveo djetinjstvo i doba prvog školovanja u Zagrebu, u ime Velike Lože Austrije s nekolicinom hrvatskih i slovenskih slobodnih zidara (koji su to postali u inozemstvu) oko pomoći kod obnove slobodnog zidarstva u novonastalim državama Hrvatskoj i Sloveniji.

Veliki majstor VL Austrije Heinz Scheiderbauer u siječnju 1992. godine određuje osnivanje Deputacijske Lože "Illyria" sa sjedištem u Beču s 13 austrijskih slobodnih zidara i sa zadatkom primanja, unapređenja i odgaja slobodnih zidara iz novonastalih država Hrvatske i Slovenije i na taj način stvori jezgro budućih nacionalnih loža u tim zemljama. U Zagrebu je 31. siječnja održan žalobni rad te lože posvećen svim poznatim i nepoznatim hrvatskim slobodnim zidarima koji su preminuli između 1940. i 1992. godine.

U Klagenfurtu na radu pod otvorenim nebom Ložu je 27. veljače osnovao zastupnik velikog majstora VL Austrije Hermann Schneider skupa s 13 austrijskih slobodnih zidara. Za prvog starješinu Lože izabran je Walter Raming. U Beču je 21. ožujka "uneseno svijetlo" u Ložu, a na odvojenom radu istoga dana je primljeno 18 prvih tražitelja (13 iz Hrvatske, 5 iz Slovenije). Braća iz Hrvatske rade uz pomoć austrijske braće u Grazu, a braća iz Slovenije uz pomoć braće iz Koruške u Klagenfurtu. U lipnju 1993. godine u Trakošćanu Čedo Kirchner je izabran za drugog starješinu Lože. U to vrijeme Loža je imala 96 članova, od kojih je hrvatskih bilo 37. Nekoliko mjeseci nakon što je izabran za starješinu Kirchner iznenada umire 27. listopada. Poslije toga starješina ponovno postaje Walter Raming, a za zastupnika starješine za Hrvatsku sa svim ovlastima Starješine izabran je Branimir Horvat.

Iz organizacijskih razloga u siječnju 1994. godine se osniva Deputacijska Loža "Dialogus" sa sjedištem u Klagenfurtu sa zadaćom da preuzme sve obveze DL "Illyria" za Sloveniju. U nju prelaze svi slovenski članovi iz DL "Illyria" kojoj se zadaća time ograničava samo na slobodno zidarstvo u Hrvatskoj. Velika Loža starih i prihvaćenih slobodnih zidara Hrvatske osnovana je 14. lipnja 1994. godine. Na tom inicijalnom skupu bilo je nazočno deset utemeljitelja ove Velike lože, a to su: Branimir Horvat, Zvonimir Tomić, Nenad Porges, Slobodan Kuvalja, Radovan Horvat, Nikola Wirth, Dragutin Dumančić, Hrvoje Raguž, Zlatko Bourek i Zvonimir Žepić. Rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske od 21. rujna odobren je upis ove Lože u Registar udruga.

Od rujna 1994. godine, po posebnom odobrenju velikog majstora VL Austrije Scheiderbauera, u Zagrebu se održavaju radovi Lože "Illyria" u raznim prostorima koji se za pojedine radove uređuju u Hramove. U tom razdoblju broj hrvatskih slobodnih zidara postepeno se penje do 70, među kojima su 32 podignuta u stupanj majstora. Oni posjećuju austrijske lože, sudjeluju u radu Lože "Quatuor Coronati" u Beču, posjećuju lože u Italiji, Češkoj, Francuskoj, sudjeluju na raznim proslavama i na taj način upoznaju druge s obnavljanjem slobodnog zidarstva u Hrvatskoj.

Osnivanje velike lože

U listopadu 1995. godine 30 hrvatskih slobodnih zidara traže dopust u Loži "Illyria" radi osnivanja triju loža u Zagrebu. U prvoj polovici mjeseca studenog u Zagrebu održani su osnivački radovi pod vedrim nebom loža "Hrvatska vila", "Grof Ivan Drašković" i "Tri svjetla".[5] Glavna savezna skupština Velike Lože Austrije održana 1. lipnja 1996. godine odlučuje da "unosi svijetlo" u tri novoosnovane hrvatske lože na svečanom radu u Hrvatskoj.

Velika Loža Austrije je 14. rujna 1996. godine "unijela  svijetlo" u tri uspostavljene lože u Hrvatskoj.Istoga dana Loža "Illyria" prestala je s radom, ispunivši svoju svrhu i ciljeve. Zastupnik starješine DL "Illyria" te kandidat za velikog majstora Velike Lože Hrvatske u nastajanju Branimir Horvat nenadano umire 11. rujna 1996. godine.

Nakon nešto više od 56 godina tako je ponovno oživio orijent Zagreb, pa je time omogućeno osnivanje prve hrvatske samostalne velike lože. Na molbu spomenute tri hrvatske lože veliki majstor VL Austrije Scheiderbauer "unosi svjetlo" u Veliku Ložu Hrvatske 8. studenoga 1997. godine u Trakošćanu. Za prvog velikog majstora VL Hrvatske izabran je Igor Francetić.

Posljednje godine

Prve lože van orijenta Zagreb osnivaju se u Rijeci i Varaždinu. Godine 2001. u Rijeci je osnovana Loža „Ormus“. Loža "Savršeni savez" je osnovana 2003. godine u Varaždinu, a 2004. je u Rijeci  osnovana Loža "Harmonija". Također, 2004. godine je osnovana i istaživačka Loža "Quatuor Coronati" u Zagrebu. Do 2010. godine osnovane se još tri lože u Zagrebu: "Libertas" (2005.), "Isis" (2006.) i "Pravednost" (2010.). U Rijeci je osnovana treća loža, "Lux Histriae", 2010. godine. U 2013. godini osnivaju se dvije lože; Loža "Mudrost" u Zagrebu te "Concordia Fratrvm" u Splitu. Četrnaesta loža pod zaštitom ove velike lože, Loža "Maksimilijan Vrhovac", osnovana je 2014. godine u Zagrebu.

Velika loža na svojoj skupštini 10. rujna 2015. godine mijenja naziv udruge u Velika Loža Hrvatske grof Ivan Drašković.

Organizacija

Sjedište Velike lože je u Zagrebu. Velika loža ima svoje elektronsko glasilo, Kutnik.

Lože pod zaštitom Velike Lože Hrvatske