Iz konstitucije Velike Lože Hrvatske

Zidari koriste zidarsku žlicu za nanošenje žbuke između komada obrađenog kamena

TEMELJNA NAČELA

I

Savez slobodnih zidara je udruženje slobodnih muškaraca na dobrom glasu koje teži duševnom i moralnom oplemenjivanju čovjeka bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, društveni položaj ili stranačku pripadnost. Zalaže se za odgoj svojih članova u duhu humanizma, obvezuje ih na slobodu savjesti, vjere i duha prema svakome unutar i izvan lože.

Vodeći računa o ovim načelima Velika loža Hrvatske prihvaća Dužnosti jednog slobodnog zidara (Stare dužnosti) iz Konstitucije slobodnih zidara izdane u Londonu 1723. godine.

Slobodno zidarstvo teži unapređenju obrazovanja i prosvjećivanja, borbi protiv netolerancije, zastupanju ljudskih prava te osnivanju i podupiranju ustanova od opće koristi.

Temelji slobodnog zidarstva su: bratstvo, djelotvorno čovjekoljublje bez predrasuda, istinoljublje i rad na samome sebi.

II

Savez slobodnih zidara ne zahtijeva od svojih članova ispovijedanje određene vjere; poštuje svako iskreno uvjerenje i osuđuje progon onih koji drugačije misle. Savez slobodnih zidara neće primiti u svoje redove one muževe čiji stavovi i način života pokazuju ne poštovanje Opće deklaracije o ljudskim pravima usvojene i proglašene na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948. godine.

III

Slobodni zidar mora poštivati zakone zemlje u kojoj živi. On se mora riječju, pismom i djelom zalagati za dobrobit svoje domovine.

Slobodno zidarstvo isključuje priklanjanje saveza bilo kojoj strani u političkim i vjerskim pitanjima.

IV

Slobodni zidar ne smije onoga tko nije slobodni zidar upoznati s ritualima, znakovima i običajima koji služe međusobnom prepoznavanju; ne smije onome tko nije slobodni zidar otkriti članove ili kandidate za slobodnog zidara niti bilo kakve unutarnje stvari loža ili Velike lože. Povijest, temeljna načela i svrha slobodnog zidarstva nisu tajna.