Prolog Velikog majstora

Majstor nadgleda kamenoresce - minijatura iz 13. st.

Ideja organiziranog slobodnog zidarstva u svijetu živi dulje od tri stoljeća, a hrvatski slobodni zidari dio su te bogate tradicije. Tijekom burne povijesti čovječanstva mnoge su vlasti i sile progonile i zabranjivale djelovanje slobodnih zidara i pokušavale uništiti ovo staro slobodno bratstvo, ali univerzalna ideja vezana čvrstom rukom zajedništva u svjetskom bratskom lancu odolijevala je svim iskušenjima i napadima.

Slobodno zidarstvo izraz je čovjekove težnje da gradi bolje okruženje za sebe i sve druge ljude oko sebe. Slobodan čovjek mora imati mogućnosti živjeti u miru, sreći i zadovoljstvu, izgrađivati društvo pravednije raspodjele duhovnih i materijalnih bogatstava svijeta i uživanje slobode misli. Zadaća slobodnih zidara je prepoznati i pružati ruku pomoći svima onima kojima je potrebna u danom trenutku. U sredinama u kojima žive i rade poslanje je slobodnih zidara  riječima i djelima njegovati i razvijati iskrenu bratsku ljubav prema bližnjemu i svakom drugom slobodoumnom čovjeku ma gdje bio, širiti istine o onim vrijednostima na kojima se temelji slobodno zidarstvo i svojim životom svjedočiti slobodu, čast, ljudskost, iskrenost, bratstvo i jednakost  među ljudima bez obzira na sve ono što ih čini različitima.

Počeci slobodnog zidarstva na našim prostorima sežu u vrijeme neposredno nakon njegova nastanka prije više od tri stoljeća u Engleskoj. Od prve masonske lože francuskih vojnika u Glini, preko austrougarskih loža u kojima su značajne uloge imali Hrvati, od grofa Ivana Draškovića do velikana suvremenog doba, duboki su korijeni i bogata je povijest hrvatskog slobodnog zidarstva. Povijest hrvatskog slobodnog zidarstva predstavlja niz prekida, gašenja loža, zabrane radova i djelovanja, proganjanje i zatvaranje slobodnih zidara, ali i ponovna paljenja svjetala kad su to povijesne okolnosti dozvoljavale. Režimi su nestajali, ali je ideja slobode uvijek opstajala. Stupanj demokracije i civilizacijski dosezi  društva se često procjenjuju i po neometanom razvoju slobodnozidarskog bratstva.

Slobodnozidarske lože u Hrvatskoj ponovno su obnovljene početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Bratsku ruku obnove pružili su slobodni zidari iz Velike lože Austrije. Danas diljem Hrvatske djeluju slobodnozidarske lože pod pokroviteljstvom jedine regularne i u svijetu priznate Velike lože Hrvatske,  u kojima muškarci na dobru glasu nastavljaju bogate tradicije svojih prethodnika.  Listu priznanja Velike lože Hrvatske  čini popis velikih nacionalnih loža  iz više od 130 zemalja svijeta, među kojima je svakako najvažnija Ujedinjena velika loža Engleske (UGLE) koja se smatra majkom ložom. Ovakav status Velike lože Hrvatske potvrđuje da je ona jedino regularno, suvereno i međunarodno priznato tijelo slobodnog zidarstva u Hrvatskoj.

Slobodni zidar je kroz povijest bio i ostao oličenje čestitosti, spremnosti podijeliti s bratom i vrč meda i čašu  pelina, pružiti ruku nevoljniku u potrebi, boriti se riječima i djelima za pravo svakog čovjeka na slobodu i jednakost, za razvoj zajednice i njen  napredak poštujući sve zakone svoje zemlje. Hrvatski slobodni zidari kroz povijest su ostavili i svakodnevno ostavljaju iza sebe mnoga vrijedna i značajna djela u umjetnosti, medicini, znanosti, arhitekturi, građevinarstvu i na mnogim drugim poljima života. Uvijek zatajni nastojali su da njihova ostavština svjedoči o njima i njihovu životu na dobrobit domovine.

Slobodno zidarstvo je način življenja. Mnogi ljudi oko nas  žive vrijednosti koje  bratstvo slobodnih zidara zagovara. Prepoznajemo ih kao „zidare bez pregače“. Jedan od zadataka slobodnih zidara je takvim ljudima pružiti ruku podrške i poticati ih na  njihovom životnom putu. Te „plemenite biljke“ trebamo nježno zalijevati kako  bi  razvijale svoje kvalitete i osobnosti.

Novim naraštajima, koji baštine  bogatu povijesnu ostavštinu hrvatskih slobodnih zidara, obveza je nastaviti tamo gdje su oni stali, širiti bratski lanac ljubavi prema čovjeku i domovini, te paziti da nitko nikada ne ugrozi plemenitost ideja slobodnog zidarstva.

Veliki majstor Velike lože Hrvatske