Pijer (Petar) Križanić

Poznata osoba
1890 do 1962
Bio: 

Hrvatski slikar i karikaturist

Regija: 
Hrvatska