Paul Revere

Poznata osoba
1734 do 1818
Bio: 

(1734.-1818.) – američki srebrenar, graver, tvorričar i revolucionar

Regija: 
Svijet