Maksimilijan Vrhovac

Poznata osoba
1752 do 1827
Bio: 

(1752.-1827) – katolički biskup

Regija: 
Hrvatska
Tag: