Ballington Booth

Poznata osoba
1896 do 1940
Bio: 

(1896.-1940.) – časnik Vojske spasa, osnivač Volontera Amerike

Regija: 
Svijet