Edward Kennedy (Duke) Ellington

Poznata osoba
1899 do 1974
Bio: 

(1899.-1974.) – američki kompozitor i pijanist

Regija: 
Svijet