Andrija Ljudevit Adamić

Poznata osoba
1766 do 1828
Bio: 

Trgovac i promicatelj gospodarskog i kulturnog života grada Rijeke, vizionar i političar, nekad najbogatiji čovjek Rijeke koji je dio sebe ugradio u društveni i gospodarski život grada i u njegovoj svakodnevnici ostavio neizbrisiv trag.

Regija: 
Hrvatska