Zašto zidar Kraljevskog luka?

Svaki majstor zidar teži se uzdignuti do samoga vrha slobodnog zidarstva. Mnogi žale za činjenicom da im je teško dijeliti svjetlost koju zrači nekoliko postojećih tijela, ali svi doista žele dobivati svu tu svjetlost i pouke o starome slobodnom zidarstvu, njenom podrijetlu i osnivanju te institucije.

Tijekom života svakog majstora zidara dolazi vrijeme kad uvidi da još nije postigao taj cilj, da još nije u posjedu svih prava i svjetlosti jednog majstora zidara, onako kako je to bilo prihvaćeno od strane stare braće.

Ali on nije svjestan da je cilj njegovih težnji sasvim blizu pri ruci, u stupnju Kraljevskog luka.

Simbolično slobodno zidarstvo izvire iz Velike lože Engleske. U prvome stavku konstitucije Ujedinjene velike lože Engleske stoji sljedeće: "čisto, staro slobodno zidarstvo sastoji se od tri stupnja, najme, učenika, pomoćnika i majstora zidara, uključujući i vrhovni red svetoga Kraljevskog luka".

Stupanj zidara Kraljevskog luka osnovan je nakon destrukcije prvog i gradnje drugoga Hrama. Ceremonijal stupnja posebno je zanimljiv, kako po jednome slikovitom povijesnom ambijentu, tako i po svojem dubokom i punim poštovanja moralnom značaju. Stupanj zidara Kraljevskog luka je upotpunjenje stupnja majstora zidara, razotkrivanje izgubljenoga, drugog, sveska knjige povijesti, sve do njegovog ponovnog pronalaska. Bez stupnja Kraljevskog luka, stupanj majstora zidara je kao pjesma polu ispjevana, priča djelomično ispričana ili obećanje neodržano.

Pripremni stupnjevi su oni majstora znaka, bivšeg majstora, najuzvišenijeg majstora. Oni su svi lijepi, zanimljivi, daju nam vrijedne poduke, ali najuzvišeniji stupanj zidara Kraljevskog luka je u većoj mjeri veličanstven, uzvišen i važan, više nego svi prethodni. Stupanj iznosi na svjetlo mnoštvo esencijalnih sadržina slobodnog zidarstva, koje pruža SAMO ovaj uzvišeni stupanj, objašnjavajući brojna kriptična mjesta sadržana u prva tri stupnja, a nerazumljiva jednome majstoru zidaru. Bez ovoga znanja, karakter jednoga zlobodnog zidara ostaje necjelovitim.

Kazano je da: "Kraljevski luk stoji kao duga obećanja u ritualu, stoji kao obećanje uskrsnuća. Od onog izgubljenog i onog ponovno nađenog."

Vrijednost Kraljevskog luka biti će pravično cijenjena od strane svih onih, uzdignutih, do toga najuzvišenijeg stupnja, poglavito od strane onih koji žele kompletirati slobodno-zidarsko obrazovanje. Ono otkriva cjelovitu sliku staroga slobodnog zidarstva, prezentira ga kao cjelovit sustav, u skladu s originalnim planom i konačno dodjeljuje prava i svjetlost majstoru zidaru u djelu i u imenu. Ono uistinu vodi potpunijem razumijevanju namjene i duha slobodnog zidarstva, jer stojeći na tome visokom vrhu, nama je po prvi put omogućeno shvatiti cjelovitost staroga slobodnog zidarstva i shvatiti na koji način sve formalnosti i ceremonije, počam od učenika do majstora zidara, predstavljaju tek pripremu na putu prema krajnem cilju, najčasnijemu stupnju zidara Kraljevskog luka.

Naše članstvo odnosi se samo na one koji su bili regularno unaprijeđeni, koji su prošli i bili uzdignuti na najčasniji stupanj majstora Kraljevskog luka, u jednoj pravoj i potpunoj loži slobodnih i prihvaćenih slobodnih zidara, za koje je ispravno jamčeno i koji uživaju ugled u svojim ložama, a i ugled u društvu.

Svi slobodni zidari, koji zadovoljavaju te uvjete, mogu dobiti svjetlost i instrukcije samo u stupnju zidara Kraljevskog luka. Bilo koji slobodni zidar Kraljevskog luka može dati informaciju o tome kako uznapredovati tim putem.