Zašto pristupiti Kraljevskom luku?

Br. John Hamill

U skladu s današnjom modom (običajima), trebao bih početi možda s jednom zanimljivošću. Kad su mi bile 23 godine, nakon što sam postao slobodno zidarski majstor, bio sam uzdignut u stupanj zidara Kraljevskog luka. To je nešto što nisam nikad požalio.

Kad sam, u kolovozu godine 1971., postao članom Knjižnice Velike Lože, poput revnoga mladog povjesničara, tražio sam pitanja o kojima se malo pisalo. Znajući starost Kraljevskog luka i njegove neraskidive veze sa slobodnim zidarstvom, bio sam začuđen kad sam se suočio s oskudnošću (književnog) materijala o ishodištima, povijesti i razvitku institucije, koje sam u knjižnici pronašao. Sljedećih sam 28 godina značajno vrijeme proveo u knjižnici i muzeju, pokušavajući nadoknaditi taj manjak.

Najkraće rečeno, ja sam entuzijast Kraljevskog luka i teško mi je razumijeti zašto veći dio slobodnih zidara ne traži pristup.

Zašto bi bilo tko pristupio Kraljevskom luku, radije nego kojem drugom dostupnom slobodno zidarskome stupnju? Moj bi prvi razlog bio u neraskidivoj vezi svojstvenoj engleskome slobodnom zidarstvu.

Zbog povijesnih razloga, kad su se Velike lože sastale u godini 1813., da bi formirale ujedinjenu Veliku ložu Engleske, one su prihvatile definiciju: "čisto staro slobodno zidarstvo", u kojoj se utvrđuje da se ono sastoji od: "tri stupnja i ne više od toga, najme, učenika, pomoćnika i majstora zidara, uključujući i Vrhovni red svetoga Kraljevskog luka".

To je rezultiralo time da su ove dvije definicije postale neraskidivo vezane i administrativno i tematski.

Nažalost, definicije su bile otvorene pogrešnim interpretacijama i, sve do nedavno, prevladavalo je mišljenje da je Kraljevski luk tek završna faza stupnja majstora zidara. Uistinu, tako je rašireno bilo to vjerovanje da je u ritualu kandidatu bilo potrebno izgovoriti da je kompletirao treći, a ne četvrti stupanj slobodnog zidarstva.

Meni se takva izjava uvijek činila problematičnom. Bila je i nelogična, a i uvredljiva, za one koji su ostajali samo u stupnju majstora zidara. Nelogična, jer je treći stupanj cjelovit, a uvredljiva jer implicira za one koji nisu članovi Kraljevskog luka da su nedovršeni ili da su drugorazredni slobodni zidari.

Dovršenje u jednome drugom obliku, drugi je razlog mojeg pristupanja. Naš napredak kroz slobodno zidarstvo je putovanje samootkrivanja i samospoznaje. U slobodnom zidarstvu suočeni smo s uzvišenim praktičnim principima i pravilima, i ako ih se pridržavamo, tijekom svoga života, možemo se nadati da ćemo živjeti služeći ljudima i ugađajući Bogu, kakvoga god obožavali.

Ali, mi nismo samo praktična bića.

Mi posjedujemo vitalan spiritualni aspekt u svojoj prirodi, kojeg možemo naći u Kraljevskom luku. U biti, Kraljevski luk, bez namjere prekoračenja granice religije, poziva kandidata da razmišlja o bivstvu Boga i o svojem osobnom odnosu s Bogom.

Na ovaj način Kraljevski luk kompletira čovjeka, vodeći ga od praktičnoga ka spiritualnom, tako da slobodno zidarstvo i Kraljevski luk predstavljaju "čisto staro slobodno zidarstvo".

Moj treći razlog bila je ceremonija i ritual. Ako je dobro održana, ceremonija uzvišenja jedna je od najljepših i idejno provokativnih u slobodnom zidarstvu.

Ceremonija je dramatičnija od one u slobodnom zidarstvu, a vrhunac ceremonije ostavlja upečatljivu memoriju na sve sudionike. Striktno pridržavanje rituala naporno je glavnim časnicima ceremonijala. Ova je činjenica, nažalost, obeshrabljivala kandidate, kojima je sugerirano da se prije kandidature za Kraljevski luk koncentriraju na napredak u svojim ložama.

To nije više slučaj jer već više od 20 godina vrhovni veliki Kapitel ohrabruje Kapitele da dijele svoje radove. To ima tri prednosti: olakšava breme glavnim časnicima, omogućava većem broju braće da sudjeluju u ceremoniji, radije nego da sjede kao gledatelji te omogućava novim članovima da uče u vlastitnom ritmu i da to usklade s dužnostima u svojim ložama.

Moj četvrti razlog je prijateljstvo i radost. Malo kad se Kapitel može popuniti članovima samo jedne lože. Pridružujući se Kapitelu, proširit ćeš svoja slobodno-zidarska poznanstva izvan svoje vlastite lože. To će ti omogućiti proširiti slobodno-zidarsko iskustvo i znanje.

Ali, povrh svega rečenog, pristupanjem Kraljevskom luku povećat ćeš svoje zadovoljstvo u slobodnom-zidarstvu. Donijet će ti nova iskustva, nova saznanja, nove prijatelje, a sve to povećava uživanje i radost u slobodnom zidarstvu.