Stupnjevi Kraljevskog Luka

Kapitel slobodno-zidarskoga Kraljevskog luka sastoji se od 4 stupnja: majstor znaka, bivši majstor, najuzvišeniji majstor te majstor Kraljevskog luka.

STUPANJ MAJSTORA ZNAKA

Vjeruje se da ovaj stupanj potječe od ceremonija registracije (obrtničkoga) majstorskog znaka u onim (davnim) godinama koje su svojim prisustvom obogaćivali operativni zidari i njihova gradnja hramova. Kasnije se taj stupanj, u slobodno-zidarskome bratstvu, razvio u jedan potpun i samostalan stupanj kakvog danas poznajemo. Neki znanstvenici tvrde da je majstor znaka najstariji stupanj i da možda, dugim nizom godina, prethodi svim ostalim. Visoko je cijenjen od strane studenata u cijelome slobodnom zidarstvu jer pruža i promiče vrijednosti korisne u svim aspektima života. Neke Velike lože toliko visoko vrednuju stupanj majstora znaka da su svoju jurisdikciju nad njima prepustile posebnome velikom (upravnom) tijelu: "Velikoj loži majstora znaka".

STUPANJ BIVŠEG MAJSTORA

Stupanj bivšeg majstora je uspostavljen da bi se omogućilo napredovanje vrijednoj braći koja nisu prethodno bila starješine u jednoj plavoj loži, a što je bio jedan od originalnih preduvjeta. Prvi pisani trag o dodjeli toga stupnja u Engleskoj postoji od godine 1768.

STUPANJ NAJUZVIŠENIJEG MAJSTORA

Stupanj najuzvišenijeg majstora američka je inovacija. Taj je stupanj dodijeljen, (po prvi puta), u jednom kapitelu Kraljevskog luka, u Middletownu, Connecticut, već godine 1783. Taj stupanj je najspektakularniji stupanj u slobodnom zidarstvu. On je jedini koji silovito usmjerava našu pažnju završetku i posveti hrama kralja Salamona, osnovnoj ideji masonskog simbolizma.

STUPANJ KRALJEVSKOG LUKA

Stupanj Kraljevskog luka je vrhunac staroga slobodnog zidarstva i masonskog simbolizma. Opisan je kao korijen i srž slobodnog zidarstva. Predstavlja cjelovitu hebrejsku povijest u njenim najtežim godinama. Jeruzalem i sveti Hram su razrušeni. Narod je držan u ropstvu, u Babilonu. Ovdje ćete se pridružiti nekim robovima koji su oslobođeni da bi se vratili svome domu i da bi radili na časnom i slavnom poslu ponovne izgradnje grada i božjega hrama. I baš tada, prigodom ponovne izgradnje, učinjeno je otkriće, koje će donijeti na svjetlost dana najveću dragocjenost slobodnih zidara: pred mnogo vremena izgubljenu riječ.

Brojni povjesničari otkrili su podrijetlo stupnja Kraljevskog luka u Irskoj, u kasnom 17. stoljeću, a zatim u Engleskoj, u godini 1738. Godine 1752. uvodi se pokretno ili vojno ovlaštenje za rad loža. To je pomoglo u izjednačavanju stupnja Kraljevskog luka sa stupnjem majstora zidara.

Vojne lože bile su uveliko zaslužne za uspostavu slobodnog zidarstva u kolonijama, a potaknule su i osnivanje stupnjeva majstora znaka i stupnjeva Kraljevskog luka u Novome svijetu (Americi). Zapisnici s loža pokazuju da je stupanj Kraljevskog luka bio dodijeljen u Loži br.4, u Frederickburgu. 12.12.1753.g. George Washington primljen je u bratstvo nekoliko mjeseci prije tog datuma.

Vrijednost stupnja Kraljevskog luka cijenit će svi oni koji su se uzvisili do toga plemenitog stupnja, a poglavito oni koji žele kompletirati svoje slobodno-zidarsko školovanje. Stupanj Kraljevskog luka otkriva u cijelosti svjetlo staroga slobodnog zidarstva, predstavlja ga kao cjelovit sustav, sukladno originalnom planu i daje ti pravo da se nazivaš majstorom zidarom.