Shrine u Europi

Putujući Europom, Englehardt, B.P. od Ashnes hrama u Oaklandu, CA, uz pomoć nekolicine prinčeva iz europskih vojnih jedinica, došao je na ideju, da i u Europi uspostavi Bratstvo Shrinera. Po povratku u SAD izložio je svoju ideju Ashmes divanu, koji je zatražio odobrenje Imperijalnog. Prva Europska Shrine ceremonija održana je 8. kolovoza 1953. u Wiesbadenu, kamo su avionima došli kandidati iz cijele Europe i Saudijske Arabije. Toga dana Ashmes hram je dobio 73 nova Princa. Pukovnik Green bijaše postavljen za prvog predsjednika kluba. Dugo je Ashmes hram zadržavao ekskluzivno pravo vođenja ceremonije. Sedam godina kasnije Ashmes je podijelio tu čast sa Moslah hramom iz Fort Wortha, Texas. Ova dva hrama održavaju izvanredne odnose radeći zajedno, ali i sa dužnosnicima i članovima ESC. U periodu od 1953 – 1962. ESC je primio 1.200 nova Princa. Samo 1984., Ashmes hram je dobio 2376 nova člana, Molah 2043 i Medinah 132 - sveukupno 4551 nova Shrinera! Europski Shrinerski klub doživio je neobično velik rast tijekom posljednjih 49 godina i do danas je primio više od 7000 Prinčeva.

Za sada ne postoji Shrinerski hram u Europi. Želja je ESC (Europski Shrinerski centar) uspostaviti Shrinerski centar na Europskom kontinentu. Do 1958. ESC je bio poznat kao Ashmes europski kontinentalni klub. Klub je imao jednu Oazu u području Mainz-Wiesbaden, s kontaktima u Heidelbergu, Stuttgartu, Frankfurtu, te Orleansu i Parizu, Francuska. Oaze su konačno bile uspostavljene u svim ovim lokacijama, a druge su slijedile. 1977. ESC je imao 12 Oaza, koje su se nalazile u Njemačkoj (Nurenberg, Augsburg, Munchen, Berlin, Lahr, Heidelberg, Baunholder, Grenze, Bitburg, Rhein-Pfalz, Stuttgart and Frankfurt), 2 su bile u Italiji a po jedna u Mildenhullu (Engleska), Bruxellesu (Belgija), Roti (Španjolska), Ateni (Grčka) i Jeddah (Saudijska Arabija). Oaze u Francuskoj zatvorene su kada je zatraženo da NATO napusti francuski teritorij. 12.svibnja 2001. u Francuskoj su osnovane tri nove Oaze. One se nalaze u Nici, Touluosu i opet u Parizu. Naši francuski prinčevi iskazuju veliki entuzijazam za Shrinerstvo. Danas ESC ima 13 Oaza u 6 europskih zemalja i na jugu u Togu, Afrika.

Prvi ceremonijalni rad pod vodstvom Moslah hrama održan je u časničkom klubu zapovjedništva USAREUR/7A u Heidelbergu, Njemačka u subotu, 27. kolovoza 1960. Drugi ceremonijalni rad održan je u Parizu, Francuska, 5. rujna 1960. Članovi Divana za radove u Heidelbergu i Parizu bili su: Potentat B.B. Parker, Vrhovni raban A.W. Hicks, Pomoćni raban R.F. Holmes, HP&P R.W. Leonard, Vodič orijenta E.E. Sanders, Pisar R.H. Hall, Prelat P.P.G. Billingsley, Prvi majstor ceremonije P.P.C.V. Thorton. Drugi majstor ceremonije i Maršal bili su lokalni Prinčevi.

ESC je reorganiziran prema uputi Imperijalnog Potentata 27. siječnja 1968. Nova Konstitucija i Pravilnik bili su prihvaćeni i službene povelje dobilo je 5 Oaza: Heidelberg u Heidelbergu, Mosel u Bitburgu, Rhein/Pfalz u Kaiserslautenu, Stuttgart u Stuttgartu i Taunus u Frankfurtu. Rheinland Oaza u Dusseldorfu dobila je povelju 10. siječnja 1976. Sve Oaze zajedno imadu 750 članova sa više od 200 u Europi, a ostatak u SAD-u, Kanadi i po cijelom svijetu gdje su stacionirane američke vojne snage. Prinčevi ESC pridržavaju se pravila: "Nijedno naše pridruženo tijelo ne može prosperirati samo za sebe, napregnimo se da zajedno prosperiramo kao jedna velika masonska obitelj." Mnogi bivši ESC dužnosnici bili su istaknuti Vrhovni starješine Američko-Kanadske Velike lože (ACGL): Princ Dr. Hugo Thomas, Louis Conine, William M. Lanen, Arthur L. Kile, Allistair Boyd, Owen Quell i iz Ujedinjene Velike lože Njemačke (VGLvD) VČBr. Richard Mueller-Boener.

Tijekom godina Imperijalni Potentati: Orville Rush, Thomas Segy, Chester "Chick" Hogen, Aubry Ginham, Vistor Thornton, Peter Val Preda and John "Jack" Dean III posjetili su ESC kao gosti Hramova kojih smo mi bili sponzori ili na službenom imperijalnom posjetu. U travnju 1972. Imperijalnog Viteza Vic Thornton pozdravila su 1342 Princa i njihove supruge na Moslah ESC svečanom banketu, koji je održan u čast 218 novo primljenih Prinčeva u Patrick Henry Village časničkom klubu u Heidelbergu. Svečanost je uključivala Shrinersku paradu u Campbell logoru, dvije žive deve iz lokalnog cirkusa i naravno ESC orkestar. 26. studenog 1972. Peti godišnji Shrinerski nogometni pokal gostovao je u Napulju (Italija). Čisti dohodak utakmice iznosio je $ 5.000 u korist Shrinerskih Bolnica. ESC je primio slijedeću poruku "Čestitam ESC-u na njihovom trudu i sponzorstvu 5. godišnje utakmice za Shrinerski pokal. Kao ambasador hrama Al Maluka moje je srce ispunjeno zahvalnošću dvjema vojnim momčadima koje su omogućile ovaj doprinos za bolesnu djecu. Ja sam ponosan što nosim fez. S poštovanjem "potpisani" John Wayne."

Padom berlinskog zida 9. studenog 1989. granice bivšeg istočnog bloka srušili su ljudi koji su željeli više slobode i demokracije. Kasnije je to uzrokovalo povlačenje više od 200.000 američkih vojnika iz Europe. Povlačenje je imalo velik utjecaj na Američko-Kanadsku veliku ložu, drugu pridruženu organizaciju i Europski Shrinerski klub. U pokušaju da se spriječi smanjenje broja članova , broj ceremonijalnih sastanaka je smanjen. Sada se održava jedan ceremonijalni sastanak godišnje. Stvaranjem Europske unije i zajedničkog tržišta, ESC agresivno traži nove članove u ovim zemljama. Smanjenjem broja američkih vojnika, ESC vodstvo i njezini članovi naišli su se pred novim izazovima. Nesumnjivo je da je ESC imalo dovoljno snage nastaviti s najvećom filantropijom na zemlji i da služi kao ambasador Shrinerstva u Europi. Od osnutka Kluba on nastavlja tradiciju privrermenog domaćinstva zabave i veselja Prinčevima na putu iz raznih hramova Sjeverne Amerike. ESC održava aktivni program prijevoza djece na rehabilitaciju u Shrinerske bolnice u Sjedinjenim Dravama. Većina ove djece dolaze iz siromašnih obitelji zemalja Istočnog bloka. ESC je prevezao više od 100 djece u USA na liječenje i rehabilitaciju.

ESC je sretan i zahvalan Moslah i Ashmes hramovima za njihovu potporu. ESC će na svaki mogući način nastaviti i poduprijeti njihovu politiku i procedure.

12. siječnja 2002. Direktorsko i Upravno vijeće glasalo je na prijedlog Princa Pisara Gerhard W. Severina da ESC zatraži od Imperijalnog odbora i naših podupirućih hramova jedinstvenu jurisdikciju kluba bez posebnog statusa za Moslah i Ashmes. Moslah je dao naslutiti već ranije da ne bi bili zainteresirani dalje podupirati ESC. 24. lipnja 2002. prijedlog #449.1 je prihvaćen na Imperijalnom sastanku u Vancouveru, BC, dajući Ashmes hramu "Ekskluzivnu jurisdikciju za područje poznato kao Europska unija". 2006. ESC je bila počašćena posjetom Imperijalnog Potentata Gary W. Donwoody sa suprugom Lady Wanda u Milanu, Italija, 12- 13 svibnja 2003. za ESC – Ashmes proljetni Ceremonijalni sastanak. Ostali istaknuti predstavnici Imperije bili su Izvršni VP Charles Cumpstone Jr. Sa Lady Mary, i Imperijalni Prvi majstor ceremonija Princ Michael G. Severe i Lady Patty. Princ Mike je također predsjednik Imperijalnog odbora za prekomorski razvoj. Ceremonijalnom sastanku su također nazočili Ashmes Potentat Charles Langel i Lady Sally i prošli Potentat Ashmes Shrinera Doc Greelman i Lady Char.

7. listopada 2006. potpisan je ugovor o bratskoj suradnji ESC-a s Regularnom Velikom ložom Rumunjske u svrhu osnutka Oaze u Bukureštu. Kako će Rumunjska ući u Europsku uniju 1. siječnja 2007. u Stuttgartu je 7. listopada 2006. izdana povelja za osnutak Oaze Bukurešt, čime je broj Oaza z ESC povećan na 13.

30. srpnja 2008. Ashmes Potentat Dan Garret je iznenadnom najavom bez prvotne konzultacije sa upravom i članovima ESC-a, zatvorio Europski Shrine klub. U svom pismu pozvao je Shrinerske Oaze u Europi da svoje Oaze spoje u Ahmes klub pod njegovom direktnom upravom. Većina Oaza se odlučila zatvoriti i prići prijašnjim vođama ESC-a, osnivajući novi ESC u Heidelbergu, Njemačka. Očekuje se da će povelja biti izdana od Imperijalnog do srpnja 2009. Nedavno je započet "Projekt 300+" da bi se privuklo Prinčeve da se pridruže novom ESC. 2002 Moslah nas je napustio u korist Ashmes. Odsada će rast i napredak Shrinestva biti u rukama europskih Prinčeva te ćemo, uz pomoć ranijih ESC Prinčeva, gdje god oni bili rasuti po svijetu, nastaviti s drugarstvom, veseljem i tradicijom Shrinera ovdje u Europi za dobrobit naše djece i bolnica. Centar će isto tako osigurati "dom izvan doma" za Shrinere na putu ili u US vojne postrojbe stacionirane u Europi, na Srednjem istoku ili u Sjevernoj Africi.

Shrineri u Hrvatskoj

Kako je postojalo znatno zanimanje za Shrinerstvo u Hrvatskoj, vrlo časni Brat Veliki tajnik Velike lože Hrvatske, kontaktirao je N.I.S.O. (Shrinersku Oazu Sjeverne Italije) i njezinog predsjednika Giorgia Ferraria. Časnik za vezu je bio Br. Cesare Canilli koji je također i član riječke lože Harmonija #6, te su ubrzo 15 braće Velike lože Hrvatske zakoračile preko svojeg vrućeg pijeska u ceremoniji u Trstu, Italija. Ovo je bila prva karavana organizirana u pustinji u Hrvatskoj. U listopadu 2009. još dvanaestorica hrvatskih Shrinera prisupili su ovom plemenitom Redu u prekrasnoj ceremoniji održanoj u Opatijskom hotelu Kvarneri. Svi hrvatski Prinčevi ovog drevnog Reda s entuzijazmom očekuju Europski Emirat Shrinera, koji be trebao biti osnovan u proljeće 2010. u Milanu , Italija.