Riječ velikog majstora

Slobodno Zidarstvo Kripte (također poznato pod nazivom Kriptično Slobodno Zidarstvo) zauzima ljepotom svojih rituala jedno od najistaknutijih mjesta među svim obredima današnjeg Slobodnog Zidarstva. Tu popularnost ovaj slobodnozidarski sustav zahvaljuje dubokoj smislenosti rituala koji nalaze uporište u drevnim biblijskim pričama, u okviru kojih se dodijeljuju stupnjevi u Koncilima Kraljevskih i Izabranih Majstora.

Jedan od razloga ove popularnosti je taj što se tim stupnjevima zaokružuje 'priča' – slobodnozidarska alegorija. Slobodno Zidarstvo se temelji na duhovnosti i velikim mudrostima antičkih filozofa, a objašnjava se pomoću simbola i alegorije. Ipak, Slobodno Zidarstvo nije niti religija niti nadomjestak za to. Slobodno Zidarstvo nikada ne pokušava utjecati na vjersko opredijeljenje pojedinca niti nudi spasenje. Ono što Slobodno Zidarstvo nudi jest moralni okvir za djelovanje pojedinca u ovozemaljskim okvirima. Drevno Slobodno Zidarstvo Kripte i njegovi rituali temelje se na gubitku, ponovnom nalaženju i očuvanju RiječiRiječ predstavlja ljudsko traganje za smislom života i prirodom Vrhovnog Bića (u slobodnozidarskoj terminologiji poznat i kao Veliki Graditelj Svih Svjetova). Rituali kapitelskog Slobodnog Zidarstva koji se koriste u Kapitelima Kraljevskog Luka podsjećaju nas na događaje kada je izgubljena majstorska Riječ ponovo pronađena. U Koncilu Kraljevskog i Izabranog Majstora doznajemo tajnu kako je Riječ bila sačuvana.

Salomon načini sve predmete koji su bili u Domu Jahvinu: zlatni žrtvenik i zlatni stol na kojemu su stajali prineseni hljebovi; pet svijećnjaka s desne i pet s lijeve strane pred Debirom, od čistoga zlata; cvjetove, svjetiljke, usekače od zlata; vrčeve, noževe, kotliće, plitice i kadionice od čistoga zlata; stožere za vrata nutarnje dvorane - to je Svetinja nad svetinjama - i za vrata Hekala - to jest Hrama - sve od zlata. Zaključak - bi priveden kraju sav posao što ga Salomon obavi za Dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida - srebro, zlato i posuđe - i stavi ih u riznicu Doma Jahvina.

I Knjiga o Kraljevima 7: 48-51