Redovi

Grb Viteškog Reda Crvenog križa

VITEŠKI RED CRVENOG KRIŽA – Legenda ovog reda – kao i priča stupnja Kraljevskog luka – govori o vremenu povratka Židova iz babilonskog zatočeništva u Jeruzalem, kako bi obnovili Hram. Dio naroda pokušava nagovoriti Kralja da Hram opet opskrbi Svetim Posudama koje je babilonska vojska zaplijenila prilikom razaranja prvog Hrama. Molba podnesena kralju Dariju sadržavala je snažan naboj svemoguće snage Istine, te je tako stvoren novi Red koji je postao temelj svih slijedećih redova.
 

Grb Reda Vitezova Malte ili Mediteranskog prolaza

RED VITEZOVA MALTE ILI MEDITERANSKOG PROLAZA – Legenda Reda govori o vremenu križarskih ratova kad je Red osiguravao siguran i nesmetan prolaz hodočasnicima do Svetog groba. Kandidati prolaze ovaj veoma uzvišeni i sveti Red kako bi mogli postati Vitezovima Malte.
 

Grb Reda Vitezova Templara

RED VITEZOVA TEMPLARA – Niti jedan red Slobodnog Zidarstva nije svečaniji ili upečatljiviji od Reda Templara, niti više potiče preispitivanje vlastite savjesti. On postaje vrhunac nastojanja kandidata koji u velikoj poniznosti provodi sedam simboličkih godina pripremajući se da bude prihvaćen kao bojovnik Kršćanstva te proglašen Vitezom Templarom (Vitezom Hrama).

Vitezovi Templari su tako nazvani zbog toga što su uvijek bili nastanjeni u neposrednoj blizini Hrama tijekom mnogih godina njihovog boravka u Jeruzalemu. Drevni Templarski Red je davno raspušten a borbeni duh Reda je nestao, ali je ostalo ozračje moralne čistoće, viteštva i duhovnosti, koja potiče svoje članove da uvijek spremno brane slabe, nedužne, bespomoćne i potlačene čime i zaslužuju naslov istinitog Viteza Templara.

Ritual Templarskog Reda smatra se najljepšim obredom svih Redova ili stupnjeva Slobodnog Zidarstva i niti jedan Slobodni Zidar kršćanske vjeroispovijesti ne bi trebao biti zadovoljan dok ne postigne ovu najvišu razinu York Rite-a.