Razina članstva

Vitez Crvenog Križa Cara Konstantina (ili Savršeni slobodnozidarski vitez) koji se dodjeljuje u tijelu nazvan konklava.
Vitez Svetog Groba koji se dodjeljuje u tijelu nazvan svetište.
Vitez Sv. Ivana Evanđelista koji se dodjeljuje u preceptoratima.
Euzebije (ili Savršeni slobodnozidarski svećenik odnosno Potkralj) - naslov koji se dobiva u konklavama potkralja i izabranih suverena.
Suveren (ili Savršeni slobodnozidarski princ) naslov koji se dodjeljuje u senatu suverena
Vitez Komandir Cara Konstantina (K.C.C.) – naslov koji dodjeljuje Preuzvišeni Veliki suveren u dogovoru s Velikim potkraljem i to samo članovima Velikog Imperijalnog Savjeta koji su u istom služili najmanje deset godina kao veliki časnici. Njihov broj nikada ne smije prijeći pedeset a godišnje se dodjeljuju najviše dva takva naziva.
Vitez Velikog Križa (G.C.C.) – ovaj se naslov dodjeljuje na godišnjoj skupštini Imperijalne Konklave na prijedlog Velikog Imperijalnog Savjeta. Sukladno starim statutima koje je uveo car Michael Angelus Comnenus, broj Viteza Velikog Križa je limitiran na pedeset.