Iz konstitucije Vrhovnog Vijeća za Hrvatsku

OPĆA NAČELA
DREVNOG I PRIHVAĆENOG ŠKOTSKOG OBREDA
 SLOBODNOG ZIDARSTVA

Sedam točaka starih i nepromjenljivih načela - principa

I

Slobodno zidarstvo je bratstvo koja obuhvaća cijeli svijet. Njegova ishodišta sežu do samih začetaka ljudske zajednice. U svom naukovanju prepoznaje i priznaje više prapočelo koje izražava imenom Veliki Graditelj Svih Svjetova.

II

Svi istinski slobodni zidari, bez obzira na svoju domovinu, čine jedinstveno bratstvo koje je rašireno po cijelom svijetu. Zajedno oblikuju slobodnozidarski lanac.

III

Svako Vrhovno vijeće upravlja ateljeima u svojoj obedijenciji prema svojoj Konstituciji. Ovlasti Vrhovnog vijeća u očuvanju općih zakonitosti Škotskoga reda i temeljnih načela slobodnog zidarstva, na cjelovitom području njegove teritorijalne nadležnosti su suverene i neovisne.

IV

Djelovanja koja ugrožavaju neovisnost jednog od regularnih i priznatih Vrhovnih vijeća, ugrožavaju neovisnost svih ostalih i time ugrožavaju cjelinu lanca.

V

Djelovanje Vrhovnog vijeća odnosi se samo na slobodne zidare pod njegovom nadležnošću.

VI

Najvažnija dužnost istinskog slobodnog zidara je odanost vlastitoj domovini. Između ostalih njegovih dužnosti su i poštivanje danih zavjeta koji ga povezuju s redom i s njegovom ložom u kojoj je dobio svjetlo i slobodnozidarski pribor.

VII

Obveza je svih ateljea Drevnog i prihvaćenog Škotskog obreda da uvijek rade za dobro reda. Obveza Vrhovnog vijeća je širenje slobodnozidarskog znanja i usmjeravanje rada ateljea, u skladu s Konstitucijom.