D.A.R.P.M.H.S. Hrvatske

  • Informacije
Datum osnutka: 
01.01.1872.

Drevni Arapski Red Plemića Mističnog Hrama Shrine Hrvatske

TKO SU ŠRAJNERI?

Trinaestorica Slobodnih zidara osnovali su 1872. društvo Shrinera. Njihov prvotni cilj bio je svojim članovima omogućiti zabavu i druženje. Međutim, kako se organizacija širila, članovi su svoje napore odlučili posvetiti dobrobiti drugih, pa su osnovali službenu Shrinersku filantropiju – mrežu specijaliziranih bolnica, koje pružaju stručnu medicinsku pomoć besplatno za više od 575.000 djece.

Nakon otvaranja prve Shrinerske bolnice 1922. Shrineri su nastavili podupirati mrežu bolnica, Ta je akcija postala poznata pod nazivom „Najveća svjetska filantropija“. Shrineri i njihove 22 bolnice povezane su i danas stalnom potporom putem udruge „Shrinerske bolnice“, iako svaka bolnica zadržava svoj posebni pravni i financijski status.

Najpoznatiji simbol Shrinera je karakteristični crveni fes, kojega Shrineri nose prilikom službenih svečanosti. Shrineri su ljudi koji uživaju u životu i zabava čini velik dio njihove aktivnosti, kao i potpora „Shrinerskoj filantropiji“. Većina Shrinerskih hramova podupire Shrinerske klubove i posebne grupe, kao npr. motoriziranu grupu, orkestre, cirkuske pelivane i mnoge druge. Oni njeguju društvenost, prijateljstvo i zajedništvo, što su sve osnovne značajke pripadnosti Shrinerima.