Jawaharlal Nehru

Poznata osoba
1889 do 1964
Bio: 

Prvi indijski premijer i jedan od osnivača pokreta nesvrstanih

Regija: 
Svijet