Veliki Zbor vitezova templara Hrvatske

Sustav viteškog Slobodnog Zidarstva ne poznaje stupnjeve uobičajene u ostalim slobodno-zidarskim strukturama. Ovdje se oni nazivaju Redovima, a postoje tri: Viteški Red Crvenog Križa, Red Vitezova Malte i Red Vitezova Templara.

Beskorisno bi bilo nastojanje da se sa sigurnošću govori o tome kako su slobodno-zidarski Vitezovi Templari novog doba izravni slijednici Vitezova Hrama iz razdoblja križarskih ratova. Možda bi to bilo i moguće zamisliti, kada bi kroničari Slobodnog Zidarstva bili toliko lakovjerni kao oni povjesničari koji, primjerice, razmatraju sve što se odnosi na kralja Tutankhamona.

Međutim, to je sasvim nepotrebno, jer Redovi govore sami za sebe, a Red Vitezova Templara predstavlja sam vrh Slobodnog Zidarstva.

U loži se, oko oltara, mogu okupljati i kršćanin i Židov, i Hindus i musliman kao ljudi, koji priznaju svoju odanost Svevišnjem i koji uživaju u društvu „braće koja zajedno žive u jedinstvu“. U kapitelu i koncilu braća i suputnici imaju veoma bliske odnose, jer su njihova filozofija i vjera izdržale ispit vremena, a vlada harmonija koju uistinu treba doživjeti da bi se razumjela.

Templarski Red je kršćanima utočište za duhovna promišljanja, jer ovdje mogu slobodno povezivati slobodnozidarsku filozofiju sa svojim vjerskim osjećajima. Kristu nema mjesta u loži, kapitelu ili koncilu, a Slobodni Zidar koji bi ga pokušao staviti u takav prostor bio bi smatran velikim egocentrikom. Ukoliko je Bog, u svojoj mudrosti, odlučio odgoditi za četiri tisuće godina dolazak Krista na zemlju, onda ne priliči niti jednom Slobodnom Zidaru dovoditi u pitanje Božanski plan ili ga pokušati izmijeniti nametanjem Isusa Slobodnom Zidarstvu dokle god ga ono nije spremno prihvatiti. U loža, kapitelu i Koncilu se povijesni događaji prikazuju mozaikom alegorijskih slika i simbola, i tek kada Slobodni Zidar bude primljen u viteške redove Tabora, omogućen mu je simbolički pristup Kristu. Kao što su ljudi u davnini sa čežnjom upirali oči ka zvijezdi koja čiju su pojavu očekivali na istoku, tako svaki odani Slobodni Zidar kršćanin teži ulasku u viteški red čime mu je omogućeno ispunjenje njegovih najdubljih nada.

Vitezovi Templarskog Reda ili Vitezovi Templari mogu gledati unatrag na čitav sustav slobodnog zidarstva mnogo jasnije, jer se on čini mnogo stvarnijim, ali i više duhovni sustav nego ikad ranije. Slobodni zidar prisjeća se sada usporedbe Starog zavjeta i stupnja pomoćnika, oba stara tisuću godina kada se je rodio Isus. Proročanstvo u Staroj knjizi kaže da će jedan doći na zemlju kojim putem svaki čovjek mora proći da bi ušao u Kraljevstvo nebesko. Isto tako pomoćnički stupanj priča o čovjeku, polu židovu a pola kršćaninu, majstoru graditelju, čija krv predstavlja jednako Božje izabrani narod i kršćane, koji je sagradio dva velika mjedena stupa koja su stajala na ulazu i kroz koja je morao proći svaki čovjek na ulazu u Hram Kralja Solomona. Taj hram je bio simbol nebeskog Hrama na zemlji.

Kada bi razum kršćanina bio u nedoumici koga taj čovjek predstavlja, svaka nedoumica nestaje kada ovaj majstor graditelj, uzor vjernosti i poštenja, pada bez počinjenog grijeha ili neke pogreške, odnesen je gotovo u smjeru Kalvarije, a podignuo ga je iz groba onaj koji je na zemlji simbol velikog Kralja na njegovom nebeskom prijestolju.

Kada iskreni kršćanin, koji je isto tako revan slobodni zidar i Vitez Templar, razmišlja unazad o slobodnom zidarstvu, čini se da prepoznaje tragove Stvoritelja na svakom koraku, Božanska ruka čini se da je isplanirala svaku scenu, on gleda na svaku scenu u novom i drukčijim svjetlom, a svaki stupanj dobiva novi i dublji smisao. Slobodni zidar kršćanin dolazi na kraj svoje karijere u York Rite-u ulaskom u Templarski Red. Ova ceremonija je toliko svečana, toliko lijepa i impresivna, toliko puna finih indirektno izrečenih poruka, toliko uzvišenih misli, koje se nikada ne zaboravljaju, ili da bi požalio što je pristupio Redu. Užitak u ovoj ceremoniji i njezinom sadržaju postaje sve veći, kako pojedinac napreduje u znanju i iskustvu. Nakon nekoliko godina iskrenog razmišljanja i strpljivog učenja potrebno se je čuvati od pretjeranog oduševljenja i gorljivosti, jer njegova promišljanja ga mogu dovesti preblizu opasnom uvjerenju kako je slobodno zidarstvo božanska nauka.

Izvor:
Sam J. Helm, PGHP, The Commandery of Knights Templar, from "Kratak opis York Rite-a u dnevnom životu", 1924.

Poveznice: