Veliki Koncil Slobodnih zidara Kripte Hrvatske

Obred Kripte obimom je jedan od najmanjih ali zato najznačajnih i najneobičnijih rituala Slobodnog Zidarstva. Riječ kripta je grčkog podrijetla, a znači 'prikriven', 'sakriven', 'obavijen nejasnoćom' a označava također i nadsvođenu prostoriju ili skriveni prostor (u crkvama su takvi prostori ponekad korišteni kao prostorije za molitvu ili ukapanje mučenika). Stupnjevi Kripte (kriptični stupnjevi) u Slobodnom Zidarstvu u sebi sadrže kazivanje o događajima u takvim 'tajnim' prostorima ispod Hrama kralja Salomona u Jeruzalemu, gdje je bilo sakriveno njegovo blago.

Koncili Kripte ili Koncili Kraljevskih i Izabranih Majstora (tako se nazivaju 'lože' u Slobodnom Zidarstvu Kripte) predstavljaju središnji dio York Ritea (jorškog obreda) u Slobodnom Zidarstvu. Nakon što Slobodni Zidar postigne stupanj Majstora, te daljnja četiri stupnja u Kapitelu Kraljevskog Luka, može zatražiti da bude primljen u Koncil Kraljevskih i Izabranih Majstora kako bi se dalje usavršavao u Kraljevskoj Umjetnosti.