Veliki Kapitel slobodnih zidara kraljevskog luka Hrvatske

Što je to privuklo toliki broj braće traženju dodatnoga svjetla u slobodnom zidarstvu "Kraljevskog luka"?

Stupanj Kraljevskog luka smatrao se najvažnijim u ranim godinama slobodnog zidarstva. Glavna Velika loža, od koje proistječe cijelokupno spekulativno slobodno zidarstvo, prihvaćala je to uvriježeno mišljenje u cijelosti pa je tako godine 1813., prigodom ujedinjenja dviju Velikih loža, u Engleskoj, prihvaćen jedan čvrst i važan znamen (postavka, polazište, međaš, orijentir) koji je, umetnut u odredbe Ugovora o udruživanju, imao za svrhu služiti putokazom slobodnim zidarima diljem svijeta: "Pravo i staro slobodno zidarstvo sastoji se od triju stupnjeva, najme, učenika, pomoćnika i majstora zidara, uključujući i vrhovni red svetoga "Kraljevskog luka". To polazište je ostalo neizmijenjeno na snazi i sve do danas vrijedi pravilo da niti jedan drugi eventualni stupanj slobodnog zidarstva nije službeno priznat od strane Glavne velike lože te da niti jedan slobodnozidarski red, sustav ili dopunski stupanj ne može biti dodijeljem majstoru zidaru, ako on prethodno nije postigao stupanj zidara Kraljevskog luka. Naravno, to je tako kako i treba biti, jer muškarac nije majstor zidar sve dok ne dobije mastorsku riječ, a nju može dobiti samo u Kraljevskom luku.