Povijest

York Rite ili ispravnije, Američki obred, osnovan je na ostacima ranog slobodnog zidarstva koji se prakticirao početkom sedamnaestog stoljeća. Osnivanjem prve Velike lože Engleske 1717. godine bilo je precizirano da se u ložama dodjeljuju samo tri stupnja: Učenika, Pomoćnika i Majstora a svi ostali stupnjevi su smatrani nametnuti.

Međutim, mnoge su lože nastavili dodjeljivati dodatne stupnjeve koje su one smatrale integralnim dijelom Slobodnog zidarstva, posebice stupnjeve Svetog Kraljevskog Luka te, nastavno, osnovali svoju vlastitu Veliku ložu 1751. godine odredivši sami sebe kao „Stari“ odnosno „Antički“ a onu drugu nazvaše „Moderni“.

Pripajanjem dviju Velikih loža 1813. godine u Ujedinjenu Veliku Ložu Engleske, lože su se složile da se samo tri stupnja dodjeljuju u ložama a da će se stupnjevi Kraljevskog Luka dobivati u njima pridruženim kapitelima koje će nositi njihovo isto ime i broj; ali kao zasebno tijelo. Tako, suprotno tvrdnjama Drevnog i prihvaćenog škotskog obreda koji tvrdi da uz svoje stupnjeve ima pravo dodjeljivati i prva tri slobodnozidarska stupnja, York Rite je punopravno priznao da se smatra pridruženo tijelo Staroj Cehovskoj Masoneriji odnosno, kako to danas volimo reći: Plavoj loži. I dan danas, u engleskom Slobodnom zidarstvu se smatra da Slobodni zidar nije dobio sva tri stupnja ako nije bio uzdignut na stupanj Slobodnog Zidara Kraljevskog Luka.

Rane su američke loža radile na sličan način sve do stvaranja Općeg Velikog Kapitela Slobodnih Zidara Kraljevskog Luka (General Grand Chapter of Royal Arch Masons). Neko su se vrijeme u Američkoj povijesti stupnjevi Kripte dodjeljivali u Velikim Kapitelima Saveznih država do utemeljenja Općeg Velikog Koncila (General Grand Council) a Viteški Redove (Chivalric Orders) je kontrolirao Veliki Tabor (Grand Encampment) Sjedinjenih Američkih Državama početkom 19. stoljeća. Sva tri tijela su, tehnički gledano, autonomni Slobodnozidarski entiteti ali ono što ih povezuje jest činjenica da se ne može biti članom Viteških redova ako se nije prošlo kroz Koncil odnosno stupnjeve Kripte za koji je uvjet biti članom Slobodnih Zidara Kraljevskog Luka.